Warunki rekrutacji - wymagane dokumenty (studia niestacjonarne)

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na drugi stopień studiów

  1. Wygenerowana z systemu i podpisana ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA.
  2. Wygenerowane z systemu i podpisane przez kandydata PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA.
  3. Wygenerowane z systemu i podpisane ŚLUBOWANIE.
  4. Wygenerowane z systemu i podpisane OŚWIADCZENIE STUDENTA o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  5. Oryginalny odpis (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopia. Suplement tylko w przypadku, gdy stanowi część B dyplomu.
  6. Jedna aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisana przez kandydata.
  7. Dowód osobisty - do wglądu w celu weryfikacji danych osobowych. W przypadku składania dokumentów przez osobę trzecią lub wysyłanych pocztą, kandydat zobowiązany jest okazać swój dowód osobisty w Dziekanacie w celu weryfikacji danych osobowych.
  8. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Uwaga: Warunkiem przyjęcia kompletu dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną jest wgrane i zaakceptowane zdjęcie w systemie IRK.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią (proszę pamiętać o posiadaniu maski) lub wysłać pocztą na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze
Dziekanat Filii - pokój 55 A
ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem