Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Uwaga!
Dokument który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

50. jubileuszowa Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale EZiT w Jeleniej Górze

W dniu 5.10.2018 r. już po raz 50-ty w auli Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze uroczyście i w zgodzie z tradycją rozbrzmiała pieśń Gaudeamus igitur, rozpoczynając tym samym 50. rok akademicki oraz obchody Jubileuszu Wydziału.

Oprócz władz Uczelni i Wydziału, jego pracowników, na uroczystość przybyli włodarze Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego oraz miast i gmin z powiatu jeleniogórskiego, władze uczelni wyższych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, posłowie i senatorowie, przedstawiciele kultury, biznesu, studenci i ich rodzice.

W swoim przemówieniu Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta podkreślił zasługi WEZiT dla społeczności lokalnej, mówił o potrzebie zmian w strukturze uczelni, organizacji badań naukowych, nadawaniu stopni naukowych i dydaktyki w związku z wprowadzeniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz zapewnił, że po wdrożeniu nowych uregulowań prawnych, Wydział w Jeleniej Górze będzie nadal istotnym elementem całej Uczelni. Natomiast Dziekan Wydziału dr hab. prof. UE Elżbieta Sobczak przedstawiła sprawozdanie z minionego roku akademickiego oraz przypomniała historię jeleniogórskiego Wydziału, okoliczności jego powstania, ludzi go tworzących oraz podkreśliła wysoką rangę i osiągnięcia Wydziału, który w trakcie swego istnienia uzyskał pełnię praw akademickich.

W trakcie uroczystości dokonano dwóch uhonorowań Wydziału: w imieniu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr Marek Obrębalski wygłosił laudację i wręczył Złotą Odznakę Honorową "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego" przyznaną Wydziałowi, natomiast Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Piotr Paczóski wygłosił laudację z okazji przyznania Wydziałowi tytułu "Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra".

Następnie główni bohaterowie - czyli studenci złożyli ślubowanie akademickie, a JM Rektor dokonał aktu ich immatrykulacji. W dalszej kolejności odbyły się promocje na stopień doktora habilitowanego. JM Rektor wręczył studentom dyplomy za najlepsze wyniki w nauce. Pracownicy z rąk JM Rektora otrzymali nagrody za zaangażowanie w pracę naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą.

W nawiązaniu do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wykład inauguracyjny pt. "Drogi do niepodległości" wygłosił prof. Krzysztof Kawalec z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na zakończenie, muzyczny akcent 50. Inauguracji stanowił występ Big Bandu Elektrowni Turów, który pod dyrekcją Ryszarda Drużbiaka i z udziałem solistki Marty Kołodziejczyk, wykonał kilka szlagierów muzyki rozrywkowej.

Po zakończeniu Inauguracji JM Rektor i Dziekan Wydziału uroczyście otworzyli wystawę jubileuszową w gmachu Wydziału, prezentującą jego historię i dokonania.

Warto podkreślić, że obecnie na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze studiuje ponad 760 studentów wszystkich stopni studiów, a na pierwszy rok przyjętych zostało blisko 400 osób.

collage_inauguracja_2018-2019


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem