Współpraca z biznesem

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, oprócz podstawowej działalności jaką jest edukacja studentów, jest również otwarta na rozwój relacji ze światem biznesu, co umożliwia studentom nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami różnych firm i instytucji. Uniwersytet organizuje liczne spotkania, konferencje, warsztaty i targi pracy, podczas których studenci mają okazję poznać przedsiębiorców, managerów i specjalistów z różnych branż. Ponadto, uczelnia prowadzi projekty badawcze i doradcze, w których uczestniczą firmy, co tworzy dodatkowe możliwości współpracy pomiędzy studentami a światem biznesu. Działalność uniwersytetu w bliskiej współpracy z firmami pozwala na dostosowywanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz zapewnia absolwentom lepszą perspektywę na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów.


Szkolenia Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:

Część A – ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Cele szkolenia: celem szkolenia jest przygotowania uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez podniesienie kompetencji i wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy.

Program szkolenia: program szkolenia obejmuje 24 godziny dydaktyczne tj. /8 godzin dydaktycznych x 3 dni x 2 grupy po 10 osób

Część B – ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Cele szkolenia - celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i wiedzy w zakresie przedsiębiorczości.

Szkolenia realizowane dla 60 osób. Przewidywane łącznie 6 edycji szkoleń grupowych (10 osób x 6 edycji). W tym momencie przeszkolono 20 osób. W listopadzie mają być uruchomione dwie następne grupy.

Trener wiodący dr Maja Jokiel, szkolenie realizowane we współpracy z CKU. UEW Filia w Jeleniej Górze stawała do zapytania ofertowego, które wygrała.


Szkolenie dla lokalnych grup działania:

Na zamówienie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD przygotowane zostało i przeprowadzone zostało szkolenie „Zarządzanie marką lokalną”.

Równolegle przeprowadzono to szkolenie w Jeleniej Górze (6 dni szkoleniowych) oraz we Wrocławiu (6 dni szkoleniowych)


Kontakty z biznesem:

 • 13-15.09.2023 br. dr hab. inż. Maja Kiba - Janiak, prof. UEW oraz dr hab. Agnieszka Jagoda, prof. UEW z Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki reprezentowały Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filię w Jeleniej Górze na zebraniu członków projektu Circual Foam w Amsterdamie. Dzięki ich zaangażowaniu i aktywności podczas spotkania zaprezentowano wyniki badań dotyczące świadomości i gotowości interesariuszy w Polsce do zbudowania zamkniętego ekosystemu sztywnej pianki poliuretanowej. Projekt jest realizowany w ramach Programu Horyzont 2020.
 • 26.09.2023 dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW - Dziekan Filii uczestniczył w spotkaniu Jeleniogórskiego Klubu Biznesu. Rozmowy dotyczyły nagród oraz certyfikatów dla firm. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat korzyści i zagrożeń związanych z tego typu inicjatywami.
 • 22.09.2023 odbyło się Forum Menedżerów i Ekspertów ds. Gospodarki i Administracji. Spotkanie pracowników naukowych z przedstawicielami praktyki gospodarczej, w którym udział wzięło ponad 80 osób. Hotel Mercure w Jeleniej Górze.
 • 5-7.09.2023 – Forum Ekonomiczne / Economic Forum w Karpaczu. Dziekan Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze dr prof. Piotr Rogala, prof. UEW brał udział w dyskusji panelowej „Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie. Nadchodzi czas powszechnej weryfikacji”.
 • 2.08.2023 przedstawiciele Uniwersytetu    Ekonomicznego we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze odbyli wizytę studyjną w przedsiębiorstwie Dr. Schneider Automotive Polska ( Dr. Schneider Unternehmensgruppe ) W ten sposób rozpoczęła się realizacja porozumienia o współpracy zawartego przez te dwie organizacje. Kolejne wspólne działania podjęte zostaną już we wrześniu.
 • 25.07.2023 przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Filii w Jeleniej Górze odwiedzili przedsiębiorstwo Rhenus Logistics Bolesławiec Sp. z o.o. Bezpośrednim efektem wizyty będzie podpisanie w najbliższym czasie umowy o współpracy. Wspólne działania będą dotyczyły, między innymi, praktyk studenckich, wizyt studyjnych oraz możliwości prowadzenia badań naukowych w tym przedsiębiorstwie.
 • 16.06.2023 – wizyta studyjna pracowników Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze w Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK”. 
 • 13.06.2023 w ramach projektu realizowanego przez Boskie Karkonoskie Fundacja oraz Fundacja Ditero odbyło się szkolenie „Osoby autystyczne w pracy”. Projekt „Utalentowani neuroróżnorodni. Rynek pracy wrażliwy na potrzeby osób z ASD” wprowadza w życie prawa zapisane w Karcie Praw Osób z Autyzmem, gdzie celem jest zapewnienie możliwie niezależnego i wartościowego życia, pozwalającego na pełne rozwinięcie własnych możliwości.
 • 6.06.2023 – O tym jak wzmacniać potencjał zawodowy młodzieży dyskutowali uczestnicy III edycji seminarium z cyklu Jeleniogórskie Obserwatorium Ekonomiczne. 
 • 14.06.2023 – dla pracowników, studentów, doktorantów, absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Filii w Jeleniej Górze, a także wszystkich chętnych mieszkańców Jeleniej Góry i nie tylko z Jeleniej Góry odbyła się projekcja filmu „W Służbie Błękitnego Krzyża”, nakręconego z okazji 70. Lecia ratownictwa górskiego w Sudetach.
 • 23.05.2023 – wykład dr. prof. Roberta Kurka, prof. UEW o crowdfundingu z udziałem Sudeckiego Centrum Przedsiębiorców.
 • 11.05.2023 w auli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze odbyły się Jelenia Góra Otwarte Miasto – targi wolontariatu. Spotkanie miało charakter otwarty, brały w niej udział grupy reprezentujące różne rodzaje działalności – fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, firmy. Wydarzenie było świetną okazją do wymiany kontaktów, nawiązania współpracy, do realizacji wspólnych projektów. Co równie ważne, a może i najważniejsze, atmosfera spotkania była fantastyczna. 
 • 25-28.04.2023 – Dtthon 5.0 // maraton projektowy // UEW Jelenia Góra organizowanego przez DT HUB – Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań oficjalnie otwarty. Partnerami honorowymi są: KARR S.A. Jelenia Góra, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Jeleniej Górze. Wydarzenie wspierają: Karkonoska Izba Gospodarcza (Spotkania Karkonoskich Przedsiębiorców), Związek Gmin Karkonoskich, OVB Patrycja Fijałkowska, Lambertz.
 • 25.04.2023 – drugie spotkanie w ramach Jeleniogórskiego Obserwatorium Ekonomicznego nt. „Nowe możliwości w zarządzaniu”. W programie seminarium omówiono następujące zagadnienia: E-commerce – dlaczego warto, dr hab. Izabela Michalska – Dudek, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze Jak zdobyć dodatkowe fundusze za pośrednictwem internetu, czyli crowdfunding w rozwoju organizacji - dr Elżbieta Pohulak – Żołędowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze. Wsparcie transformacji polskich przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 - Seweryn Partyński, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, sekretarz Małopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Dyskusję plenarną dotycząca szans oraz zagrożeń związanych z nowymi trendami w zarządzaniu firmami i organizacjami sektora publicznego moderował dr Piotr Zawadzki, w dyskusji poruszono następujące zagadnienia: media społecznościowe, e-commerce, transformacja cyfrowa (Przemysł 4.0, Marketing 4.0), nowe technologie, crowdfunding. W dyskusji głos zabrali następujący eksperci: dr hab. Robert Kurek, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Seweryn Partyński, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Aleksander Znosko – Czarnecki, Koło Naukowe „Meritum.
 • 24.04.2023 dr prof. Piotr Rogala, prof. UEW wziął udział w wizycie studyjnej w Uniwersytecie w Aalborg (Dania). Wyjazd zorganizowało Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”. Uniwersytet w Aalborg to nowoczesna uczelnia znana między innym ze stosowania problem- based learning (nauczania opartego na rozwiązywaniu problemów). W ciągu ostatnich lat stał się on ważną instytucją edukacyjną i badawczą. Otrzymał 5 gwiazdek w rankingu QS Stars University Rankings – tyle samo, co takie znane uniwersytety jak Columbia, Harvard, Oxford oraz Cambridge.
 • 31.03.2023 – Forum „Bezpieczeństwo w górach” zorganizowane wspólne z Karkonoską Grupą GOPR w budynku Filii.
 • 29.03.2023 – w ramach zajęć bardziej praktycznych studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze mieli okazję poznać "od wewnątrz" system organizacji pracy w jeleniogórskim oddziale Alior Bank SA.
 • 24.03.2023 Filia UEW w Jeleniej Górze aktywnie uczestniczyła w Dolnośląskim Forum Gospodarczym w Szczawnie - Zdroju: dr Marek Obrębalski poprowadził Panel „Perspektywa rozwoju Dolnego Śląska”, natomiast dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW moderował Panel „Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój gospodarki”. 
 • 10.03.2023 – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze przystąpiła do ogólnokrajowej kampanii "Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu" i zabiega o uzyskanie dla Filii certyfikatu "Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu" i znaku Fair Trade. Lokalnym koordynatorem projektu jest dr Sabina Zaremba-Warnke, a członkiem grupy koordynującej realizację kampanii w Filii jest nasz student Aleksander Znosko-Czarnecki.
 • 2.03.2023 I seminarium z cyklu Jeleniogórskie Obserwatorium Ekonomiczne pn. „Jak osiągnąć sukces w rozwoju terenów peryferyjnych.?” organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze. Tym samym był to ważny dzień dla Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska. Podczas seminarium podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy UEW Filią w Jeleniej Górze a 15 Lokalnymi Grupami Działania z Dolnego Śląska. Podczas spotkania dr hab. Marian Kachniarz, prof. UPWr oraz dr Magdalena Raftowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przeprowadzili wykład „Rozwój na łańcuchu? – Krótkie łańcuchy dostaw żywności jako element rozwoju obszarów wiejskich”. Burmistrz Kowar Pani Elżbieta Zakrzewska omówiła „Partnerstwo samorządu z Lokalnymi grupami działania w rozwoju lokalnym”. Poruszone tematy były punktem wyjścia do dyskusji o jakości życia na terenach peryferyjnych, którą moderował P. Marek Obrębalski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Głos zabrali również studenci, jako reprezentanci ludzi młodych, przedstawiając swój punkt postrzegania, oczekiwania, potrzebne kierunki rozwoju terenów peryferyjnych.
 • 1.03.2023 dr hab. Robert Kurek, prof. UEW wziął udział w wizycie studyjnej w Uniwersytecie w Kolonii w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” na zaproszenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wyjazd studyjny zorganizowany został dla kadr kierowniczych polskich uczelni w celu zapoznania się z dobrymi praktykami w zarządzaniu systemem szkolnictwa wyższego oraz poznaniu nowych kierunków zmian i trendów w tym obszarze.
 • 13.02.2023 dr Joanna Martusewicz, dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW oraz dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof. UEW - pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przeprowadzili dwudniowe warsztaty dla pracowników Toyota Boshoku Poland. Celem spotkania było dokonanie samooceny przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Modelu EFQM.
 • 11.02.2023 odbyło się spotkanie z przedstawicielami DRÄXLMAIER Polska. Rozmowy dotyczyły rozwoju współpracy, w tym miedzy innymi: zapewnienia płatnych staży dla studentów Filii, możliwości prowadzenia badań naukowych w DRÄXLMAIER Polska, organizacji wspólnych seminariów.
 • 10.02.2023 prof. Maja Kiba-Janiak uczestniczyła w wydarzeniu "International Day of Women & Girls in Science" w siedzibie ONZ w Nowym Jorku jako prelegentka w panelu dyskusyjnym “The Road to Sustainable Transport”.
 • 1.02.2023 odbyło się spotkanie grupy Jeleniogórski Klub Biznesu, uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze. Rozmowy dotyczyły pracy na etacie, prowadzeniu własnego biznesu, studiowania.
 • 23.01.2023 dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. UEW z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze udzielił wywiadu na potrzeby telewizji BIZNES24. Nasz ekspert analizował bieżącą sytuację gospodarczą, w tym wysokość stóp procentowych, raty kredytów, prognozy inflacji oraz wzrost PKB.
 • 22.12.2022 dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW oraz dr hab. Robert Kurek, prof. UEW spotkali się z Kierownictwem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM. Rozmowa dotyczyła możliwości realizacji wspólnego projektu ukierunkowanego na wzmocnienie współpracy między uczelniami z polskiego i czeskiego pogranicza.
 • 16.12.2023 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyła się debata "Rola turystyki muzealnej w rozwoju społeczno-gospodarczym obszaru". Nasza uczelnia jest jednym z organizatorów wydarzenia. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filię w Jeleniej Górze reprezentowali: Dziekan Filii dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW, dr hab. Elżbieta Nawrocka, prof. UEW, dr hab. Beata Bal - Domańska, prof. UEW, dr. hab. Piotr Gryszel, prof. UEW i dr Daria Jaremen.
 • 21.11.2022 dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW oraz dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW reprezentowali Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filię w Jeleniej Górze podczas Gali Karkonoskiej Marki Lokalnej zorganizowanej przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. 
 • 25.10.2022 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie władz jeleniogórskiej Filii UEW ze Stowarzyszeniem Jeleniogórski Klub Biznesu. Od lat współpracujemy z firmami tworzącymi JKB, a dziś nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy, regulujące zakres naszych wspólnych działań. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od wielu lat stara się rozwijać działalność naukową i dydaktyczną na najwyższym poziomie. Czynimy wszelkie starania, aby utrzymać wysoki poziom kształcenia ma Wydziale dostosowując programy studiów do coraz bardziej wymagającego rynku pracy. W obszarze naszych zainteresowań jest również rozwój badań naukowych we współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wyrazem tych działań było powołanie 21 września 2012 r. Rady Menedżerów Biznesu i Administracji (RMBiA) Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rada Menedżerów Biznesu i Administracji skupia przedstawicieli Pracodawców oraz pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziału. Wśród członków RMBiA znaleźli się przedstawiciele banków, przedsiębiorstw i organizacji turystycznych, przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorcy i menedżerowie. Rada Menedżerów Biznesu i Administracji działa zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie, który został ustanowiony przez Dziekana Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a kadencja Rady trwa cztery lata od momentu pierwszego jej posiedzenia i upływa z końcem roku akademickiego.

Do zadań Rady Menedżerów Biznesu i Administracji należy:

2018-04-13_kolaz_rmbia_z_12.04.2018_ok_(2)

Posiedzenie Rady Menedżerów Biznesu i Administracji

ANKIETA PRACODAWCY

 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem