Podania - formularze i terminy

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Instrukcja składania podań o duplikat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej 

Vademecum studenta – zestawienie terminów i procedur w zakresie dydaktyki na rok akademicki 2023/2024

W zależności od rodzaju sprawy podanie może być skierowane do:
 • Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia – prof. dr hab. inż. Edmund Cibis
 • Dziekana Filii – dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW
 • Prodziekana Filii – dr hab. Robert Kurek, prof. UEW
Podania mogą być składane:
 • przez system USOSweb (wybrane rodzaje podań),
 • w tradycyjny sposób (za pomocą odpowiedniego formularza do pobrania).
W przypadku podań składanych przez USOSweb należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://usosweb.ue.wroc.pl/userfiles/file/instrukcje/podania_student.pdf

Wraz ze złożeniem podania przez USOSweb należy wysłać informację mailową do Dziekana Filii na adres: piotr.rogala@ue.wroc.pl  o treści: W dniu … … …
przez system USOSweb złożyłem/am podanie
o ………………… ………………
Podpis powinien zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko, nr albumu,
- studia stacjonarne / niestacjonarne (SS/NS),
- stopień studiów (I st. / II st.); rok studiów,
- kierunek studiów / specjalność,
- nr telefonu.

podania_do_dziekana

Wraz ze złożeniem podania przez USOSweb należy wysłać informację mailową do Prodziekana Filii na adres: robert.kurek@ue.wroc.pl o treści: W dniu … … …
przez system USOSweb złożyłem/am podanie
o ………………… ………………
Podpis powinien zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko, nr albumu,
- studia stacjonarne / niestacjonarne (SS/NS),
- stopień studiów (I st. / II st.); rok studiów,
- kierunek studiów / specjalność,
- nr telefonu.
podania_do_prodziekana_a

 Załączniki do podań składanych w systemie USOSweb i dodatkowe formularze:

Rodzaje podań które nie są składane przez system USOS lecz w sposób tradycyjny

Podania składane za pośrednictwem Dziekanatu Filii skierowane do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Przeniesienie z innej uczelni
Powtarzanie pierwszego semestru studiów

Przesunięcie terminu opłat lub rozłożenie opłat na raty
pobierz podanie
Podania składane za pośrednictwem Dziekanatu Filii skierowane do Dziekana Filii

Podanie o wznowienie studiów na dzień obrony - Warunkiem wznowienia studenta skreślonego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego jest przedstawienie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora w terminie jednego roku od daty skreślenia.

pobierz podanie

Podanie o wznowienie studiów - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów. Nie dotyczy to studenta skreślonego z powodu niezaliczenia semestru pierwszego.

pobierz podanie

Podanie o wydanie duplikatu dyplomu i suplementu

pobierz podanie
 UWAGA !
 • W przypadku składania oświadczeń o rezygnacji ze studiów należy pamiętać również o konieczności zwrotu legitymacji studenckiej do dziekanatu.
 • W przypadku składania podań o wznowienie studiów na dzień obrony należy pamiętać o konieczności dołączenia do podania opinii Promotora o stanie zaawansowania pracy dyplomowej. Bez opinii Promotora podanie nie będzie rozpatrywane
Podania te należy złożyć w następujący sposób: 
 • osobiście - dziekanat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00 oraz w soboty zjazdowe na studiach niestacjonarnych w godz. 8:00 - 15:00, można skorzystać również z wrzutni z napisem „Dziekanat”, znajdującej się przy wejściu głównym do budynku A (ul. Nowowiejska 3)
 • za pomocą tradycyjnej poczty - podanie należy wysłać na adres:
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Filia w Jeleniej Górze
  Dziekanat Filii - pokój 55 A
  ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra
 • drogą elektroniczną (koniecznie ze skrzynki pocztowej zarejestrowanej w domenie UEW) - składanie podań w formie skanów dopuszczalne jest wyjątkowo w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, gdy zajęcia są prowadzone w sposób zdalny. Stosowne podanie należy pobrać ze strony ……., wypełnić, podpisać i jego skan lub zdjęcie przesłać jako załącznik na adres mailowy pracownika dziekanatu zajmującego się danym stopniem studiów
Obsługa studentów studiów I stopnia
mgr Hanna Puślednik (kierownik Dziekanatu)
email: hanna.puslednik@ue.wroc.pl
tel. 75 75 38 205
Obsługa studentów studiów II stopnia, studia podyplomowe
Agata Baran
e-mail: agata.baran@ue.wroc.pl
tel. 75 75 38 294
Obsługa absolwentów oraz pomoc materialna
mgr Anna Gęca
e-mail: anna.geca@ue.wroc.pl
tel. 75 75 38 249
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem