Podania - formularze i terminy

Podania składane przez USOSweb:

Instrukcja dotycząca składania podań przez USOSweb: 
https://usosweb.ue.wroc.pl/userfiles/file/instrukcje/podania_student.pdf

UWAGA! Wraz ze złożeniem podania przez USOSweb należy wysłać informację mailową do Prodziekana Filii na adres:robert.kurek@ue.wroc.pl 

o treści:
W dniu … … … przez system USOSweb złożyłem/am podanie o ………………… ………………
Podpis powinien zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko, nr albumu,
- studia stacjonarne / niestacjonarne (SS/NS),
- stopień studiów (I st. / II st.)
- rok studiów,
- nr telefonu.


Do kogo kierować podanie?

Dziekan Filii
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Prodziekan Filii
 • Wznowienie studiów 
 • Wznowienie studiów na egzamin dyplomowy
 • Przeniesienie: z kierunku na kierunek, na studia stacjonarne/niestacjonarne,  na inną specjalność, na inną uczelnię
 • podanie o warunkowe zaliczenie semestru
 • powtarzanie semestru
 • podanie o przedłużenie sesji
 • urlop krótkoterminowy / długoterminowy z powodów: zdrowotnych, losowych, naukowych
 • zaliczenie komisyjne / egzamin komisyjny
 • Indywidualny Program Studiów (IPS) - podanie do pobrania w dodatkowych kwestionariuszach (poniżej)
 • Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) - załącznik do pobrania w dodatkowych kwestionariuszach (poniżej)
 • zmiana / ustanowienie promotora - podanie do pobrania w dodatkowych kwestionariuszach (poniżej)
 • zmiana tematu pracy dyplomowej - podanie do pobrania w dodatkowych kwestionariuszach (poniżej)
 • uznanie zgodności uzyskanych efektów uczenia się i przepisanie ocen uzyskanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu / innej uczelni*
 • zmiana grupy administracyjnej
 • indywidualny termin egzaminu dyplomowego
 • przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego
 • inne……..
Dodatkowe kwestionariusze
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem