Staże w ramach programu PORTAL

Staże w ramach projektu PORTAL

BIURO PROJEKTU w Jeleniej Górze

ul. Nowowiejska 3, pok. 55,56
58-500 Jelenia Góra
tel. 757538293
E-mail: biuro.filii@ue.wroc.pl

Harmonogram:
do 5.11.2019 r. - termin zgłoszeń studentów
do 6.11.2019 r. - termin zgłoszeń pracodawców
8.11.2019 r. godz. 9:00 sala 58 budynek A szkolenie dla studentów

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie stażowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

- "PORTAL - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", na który Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 Zintegrowane Programy Uczelni (Ścieżka I, Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

W ramach projektu "PORTAL", realizowane będą staże dla studentów kierunków realizowanych w Filii w Jeleniej Górze:

Każdy staż jest prowadzony zgodnie z przyjętym programem stażowym pod nadzorem Opiekuna/ki Stażu reprezentującego/ej firmę*. Wymiar stażu wynosi 360 godzin, minimum 20 godz./tydz. Programy są weryfikowane pod kątem związania ich z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach, zapewnienia ich praktycznego wykorzystania, a ponadto zgodności z zaleceniami Rady UE z dn. 10.03.2014 (2014/C 88/01). Staże są realizowane na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy studentem/ką, pracodawcą i uczelnią. Student/ka realizując program stażowy u Pracodawcy, otrzymuje cykliczne wynagrodzenie w wysokości 18,50 zł brutto/h na podstawie rozliczonego Dziennika Stażu.

W ramach budżetu projektu zapewnione są również:

* Firma musi działać na rynku minimum dwa lata (zgodnie z zapisem w KRS).

Dokumenty do pobrania:

dla studentów kierunku Ekonomia biznesu i finanse 1 rok studiów stacjonarnych II stopnia

dla studentów kierunku Ekonomia 2 rok studiów stacjonarnych II stopnia

Uwaga! Wraz z formularzem zgłoszeniowym student/ studentka powinien dostarczyć Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające status studenta.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem