Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział w Bolesławcu


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zwany dalej UTW, został powołany na podstawie uchwały nr 68/2008 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku oraz Porozumienia między Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu a Prezydentem Miasta Bolesławiec, zawartym w dniu 13 października 2007 r.

UTW jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W skład UTW wchodzi Oddział we Wrocławiu i Oddział w Bolesławcu.

UTW prowadzi działalność w ramach kształcenia ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem  zagadnień ekonomicznych, kultury, sztuki, historii, zdrowia oraz profilaktyki gerontologicznej na rzecz dobrowolnie zrzeszonych emerytów i rencistów.

Bezpośredni nadzór nad działalnością UTW sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Działalnością UTW Oddział w Bolesławcu operacyjnie kieruje Pełnomocnik Rektora ds. UTW, którego powołuje Rektor na wniosek Prorektora ds. Dydaktyki spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Źródło: Wyciąg z Uchwały nr R.0000.48.2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Uniwersytet Ekonomiczny we  Wrocławiu
Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział w  Bolesławcu
Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 1
59-700 Bolesławiec, ul. Jana Pawła II 38 c
Telefon: 75 734 15 51

Sekretariat czynny:
poniedziałek:  08.00 – 14.00                                                     
wtorek:           10.00 – 15.00                                                                
środa:             11.00 – 15.00                 
czwartek:        09.00 – 14.00
 
Strona internetowa: www.jg.ue.wroc.pl
e-mail: grazyna.witczak@ue.wroc.pl 


KIEROWNICTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU:

mgr Grażyna Witczak - Koordynator ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Bolesławcu
dr hab. Artur Zaborski, prof. UEW  - Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Bolesławcu

RADA SŁUCHACZY KADENCJI 2023-2025:

PREZYDIUM RADY SŁUCHACZY:

Przewodnicząca – Nalewalska Wanda
Zastępca przewodniczącego - Fiłon Jerzy
Członek Prezydium Rady - Czech Adam

CZŁONKOWIE RADY SŁUCHACZY:

Jabłońska Danuta
Jankowska Alicja
Kaczorowska Elwira
Kosowska Maria
Ryż Anna

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca - Kowalczyk Elżbieta
Zastępca przewodniczącego - Alf Bożena
Członek Komisji Rewizyjnej - Michalska Mieczysława

RADA SŁUCHACZY KADENCJI 2019-2021:

PREZYDIUM RADY SŁUCHACZY:

Urszula Pietrzak – Przewodnicząca Rady Słuchaczy
Teresa Śmialkowska – Zastępca Przewodniczącej Rady Słuchaczy
Alicja Kajzer – Członek Prezydium Rady Słuchaczy

CZŁONKOWIE RADY SŁUCHACZY:

Danuta Jabłońska
Jadwiga Jasieńków
Elwira Kaczorowska
Krystyna Kuśniarz
Ewa Piotrowska
Krystyna Plechawska

KOMISJA REWIZYJNA:

Mieczysława Michalska – Przewodnicząca
Elżbieta Ceglińska – Członek
Jadwiga Tokarczuk – Członek

ZASADY DZIAŁANIA:

Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym. Rok akademicki trwa od  października do  maja i składa się z semestru zimowego (październik-styczeń) oraz letniego (luty-maj).


KTO MOŻE ZOSTAĆ SŁUCHACZEM?


Każdy, kto ukończył 55 lat, posiada status emeryta lub rencisty i  złoży wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz załącznikami (zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajęć ruchowo-rekreacyjnych)zobowiązał się do przestrzegania Regulaminu UTW i wniesie wymagane opłaty.

ILE TO KOSZTUJE?

Wpisowe – 35 zł
Opłata za udział w zajęciach – 50 zł/miesiąc (pakiet podstawowy 2 zajęcia, za każde następne zajęcie - 20 zł). Szczegóły określa Regulamin UTW.


OFERTA PROGRAMOWA:

1. ZAJĘCIA RUCHOWO –USPRAWNIAJĄCE:
•    Gimnastyka usprawniająca
•    Basen aerobic
•    Basen nauka pływania i ćwiczenia w wodzie
•    Gimnastyka chińska
•    Joga
•    Siłownia cardio
•    Nordic Walking

2. OBSŁUGA KOMPUTERA
•    Zajęcia podstawowe
•    Zajęcia doskonalące

3. NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
•    Język angielski :poziom podstawowy, średni i  zaawansowany
•    Język niemiecki: poziom podstawowy, średni i zaawansowany
4. Taniec orientalny

5. ZAJĘCIA WARSZTATOWE
•    Warsztaty psychologiczne
•    Warsztaty malarskie
•    Warsztaty muzyczne (chór)
6. Klub Kulturalno-Poznawczy

7.WYKŁADY –  według harmonogramu

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO:
wycieczki, wykłady, wyjazdy do teatru, opery, filharmonii,
spotkania integracyjne,  pikniki, Uniwersjada Wodna, Miejska Olimpiada  Seniorów,
 wspólny udział w imprezach miejskich.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem