O Filii

milowe


Ewolucja jeleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


 1959   Otwarcie punktu konsultacyjnego studiów zaocznych WSE w Jeleniej Górze
 1969  Powołanie jeleniogórskiej Filii Wydziału Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu kierunek: ekonomia produkcji
 1971   Uruchomiono kierunki nauczania: ekonomika i organizacja turystyki, gospodarka miejska
 1973  Uruchomienie studiów zaocznych na kierunku ekonomika i organizacja turystyki
 1975  Uruchomienie studiów zaocznych na kierunku gospodarka miejska
 1982   Zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu / Utworzenie Zakładów: Ekonomiki i Organizacji Turystyki, Gospodarki Miejskiej
1983
Utworzenie Zakładu Metod Ilościowych
1984-1989 
Utworzenie Zakładów: Gospodarki Regionalnej, Finansów i Rachunkowości, Diagnostyki ekonomicznej, Filozofii i Socjologii, Nauk o polityce oraz Instytutu Społeczno-Ekonomicznego (1988)
1991 
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, kierunek: ekonomia. Utworzenie Katedr: Ekonomiki i Informatyki, Ekonomii i Polityki Ekonomicznej, Finansów i Rachunkowości, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Regionalnej
1992 
Wydział uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii
1993
Utworzenie Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną. / Nowe specjalności: marketing, polityka i ekonomika ochrony środowiska (st. dzienne), ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (st. zaoczne)
1994 
Nowa specjalność: bankowość i ubezpieczenia
1995-1996
Uruchomienie studiów wieczorowych / Uruchomienie studiów dziennych i zaocznych w Wałbrzychu
1998 
Utworzenie Katedr: Nauk o Przedsiębiorstwie, Zarządzanie Strategicznego i Logistyki
2000 
Uruchomienie studiów zaocznych w Bolesławcu
2003 
Nowe specjalności na kierunku ekonomia: gospodarka europejska, analiza ekonomiczna
2005 
Utworzenie Katedry Mikroekonomii
2006 
Wydział uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia / Kierunki studiów: ekonomia i zarządzanie
2007 
Uruchomienie pierwszej edycji niestacjonarnych studiów doktoranckich / Specjalności: zarządzanie jakością i środowiskiem, zarządzanie gospodarką turystyczną i hotelarstwem, logistyka w przedsiębiorstwie / Uruchomienie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu
2012 
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Uruchomienie pierwszej edycji stacjonarnych studiów doktoranckich
2013 

Wydział laureatem konkursu MNiSW na najlepsze programy kształcenia. Wydział otrzymał 1 milion dofinansowania. / Uruchomienie kierunku turystyka na studiach I i II stopnia

2018 
Przyznano wyróżnienia dla Wydziału: Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego i Tytuł Honorowy Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra
2019
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze na mocy Zarządzenia Rektora (w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) staje się Filią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem