Wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz narażonych na dyskryminację i wykluczenie


W skład Komisji ds. wsparcia studentów z niepełnosprawnościami oraz narażonych na dyskryminację i wykluczenie wchodzą:

 • dr Adriana Politaj – przewodnicząca;
 • dr hab. Rober Kurek, prof. UEW;
 • dr Maja Jokiel;
 • dr Aneta Rybicka;
 • dr Andrzej Koza;
 • dr Agnieszka Połomska-Jasienowska;
 • mgr Agnieszka Zygmunt – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Filii;
 • mgr Anna Nowak-Kowalska – Kierownik Biura Filii;
 • mgr Hanna Puślednik – Kierownik Dziekanatu Filii;
 • mgr Katarzyna Trybuś;
 • Nikoletta Budziar – przedstawiciel studentów;
 • Agnieszka Filipiak – kierownik Działu Interwencji Kryzysowej, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Powołanie następuje na czas określony tj. od 1 grudnia 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.


Zadania Komisji:

 1. Reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami oraz narażonych na dyskryminację i wykluczenie.
 2. Identyfikacja i monitorowanie potrzeb studentów z niepełnosprawnościami oraz podejmowanie działań umożliwiających im pełny udział w procesie kształcenia.
 3. Inicjowanie działań zapobiegających dyskryminacji i wykluczeniu studentów.
 4. Organizacja konsultacji dla studentów z niepełnosprawnościami oraz narażonych na dyskryminację i wykluczenie.
 5. Przygotowywanie dla Dziekana Filii rekomendacji i wniosków w sprawach rozwiązywania problemów studentów z niepełnosprawnościami i narażonych na dyskryminację lub wykluczenie.
 6. Promowanie wizerunku Filii jako instytucji przyjaznej studentom z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałającej dyskryminacji i wykluczeniu.
 7. Organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie wspierania studentów z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu.
 8. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie działań realizowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji.
 9. Współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.
 10. Współpraca z Koordynatorem ds. dostępności w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 11. Składanie Dziekanowi Filii rocznego sprawozdania z działalności Komisji.  

Uczelniane akty prawne 

 • ZARZĄDZENIE NR 180/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik do ZR 180/2021 – Regulamin wsparcia


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem