Relacja z 55. Inauguracji roku akademickiego w Filii w Jeleniej Górze

13 października 2023 roku odbyła się 55. inauguracja roku akademickiego w jeleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uroczystość zgromadziła liczne grono przedstawicieli uczelni oraz gości honorowych.

J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, w swym przemówieniu omówił kluczowe kierunki rozwoju Uniwersytetu, wynikające ze Strategii Uczelni. Podkreślił znaczenie dalszej rozbudowy bazy dydaktycznej, rozwoju badań naukowych oraz wzmacniania współpracy międzynarodowej. Rektor podkreślił także rolę innowacyjności i elastyczności w procesie kształcenia, ze szczególnym naciskiem na nowoczesne technologie.

Dziekan Filii dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW zaprezentował kluczowe projekty i inicjatywy podejmowane w Filii. Wyraził przekonanie, że projekt "Uniwersytet Liderów" przyczyni się do rozwoju kompetencji przywódczych i zaktywizuje regionalną młodzież w podejmowaniu inicjatyw społecznych. Podkreślił także wagę współpracy Uczelni z biznesem, jak i z regionalnymi instytucjami publicznymi, co umożliwi praktyczne wykorzystanie wiedzy i kompetencji absolwentów Filii. Ponadto, Dziekan wspomniał także o rozwoju oferty dydaktycznej Filii, w której promowane będą dwa nowe kierunki kształcenia dostosowane do aktualnych potrzeb zgłaszanych na rynku pracy.

Podczas inauguracji wykład inauguracyjny wygłosiła Maja Mejsner z Valmet Technologies S.A. na temat „Kochaj życie, doświadczaj, zwyciężaj." W jej przemówieniu zawarte były cenne refleksje na temat znaczenia motywacji, wytrwałości i rozwoju osobistego w osiąganiu sukcesu zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pani Dyrektor podzieliła się swoimi doświadczeniami i historiami, które mogą stanowić źródło inspiracji dla studentów Filii.

Inauguracji towarzyszył także występ artystyczny uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze przygotowany pod czujnym okiem Pani wicedyrektor szkoły Elżbiety Płachciak.

Inauguracja roku akademickiego w jeleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego była okazją do podkreślenia znaczenia współpracy między uczelnią macierzystą a jej filią oraz do wyrażenia determinacji w dążeniu do osiągnięcia ambitnych celów edukacyjnych i naukowych. Uroczystość ta stanowiła również moment refleksji nad misją Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz jego zaangażowaniem w rozwijanie kompetencji przyszłych pokoleń liderów biznesu.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem