Konkursy, staże, konferencje i warsztaty

II Forum Turystyczne „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”

http://karr.pl/ii-forum-turystyczne-turystyka-pogranicza-karkonoszy-gor-izerskich-i-luzyc-2/

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Zrównoważony rozwój w prowadzeniu działalności gospodarczej", która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2020 r.

Wydarzenie organizowane jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Poznańskiego Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanej tematyki wystąpień, terminu naboru abstraktów oraz kontakt do organizatorów znajdują się w załączonym dokumencie.

Zaproszenie i ulotka informacyjna


12th International Conference of Young Scientists of Lower Silesian Voivodship and of the Academic Coordination Centre in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

W imieniu Organizatorów zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w 12th International Conference of Young Scientists of Lower Silesian Voivodship and of the Academic Coordination Centre in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Konferencja odbędzie się w dniach 10-11.05.2018 r. w Szklarskiej Porębie. Szczegółowe informacje: young_scientist2018 zaproszenie.pdf young_scientist2018 zaproszenie.doc Application_2018_ACC


Ogólnopolska Konferencja nt. "Naukowa Perspektywa - wyzwania współczesnej bankowości, finansów i gospodarki"

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Bankowości UMK zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Perspektywa- wyzwania współczesnej bankowości, finansów i gospodarki. Konferencja odbędzie się 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Koszt uczestnictwa wynosi 300zł/os lub 200zł/os (w przypadku uczestnictwa drugiego lub kolejnego współautora).
Plakat zawierający szczegóły wydarzenia


VII edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

W imieniu Organizatorów informujemy, że z dniem 13 lutego 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VII edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.
Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2017 r. upływa 16 sierpnia 2018 r.
Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR - link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy?articleId=53959&p_id=18.
Szczegóły:
Plakat informujący o Konkursie
Zaproszenie
Regulamin Konkursu
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie Kapituły konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego


XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH"

W imieniu organizatorów zapraszamy na XXIII Ogólnopolską Konferencję Naukową "PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH", która odbędzie się w terminie 5-7 września 2018 r. w Karpaczu. Merytoryczny zakres konferencji został podporządkowany szeroko pojętym problemom ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Konferencja stanowi forum wymiany myśli ekonomicznej znamienitych reprezentantów świata nauki i praktyki w sferze badań teoretycznych i empirycznych w obszarze określonym jej merytorycznym zakresem. Głównym celem Konferencji jest prezentacja dorobku poświęconego wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią, finansami publicznymi i polityką ekonomiczną oraz z funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach. Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej, zostaną zamieszczone w publikacji - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10 punktów wg Komunikatu MNiSW z 26.01.2017 r.).
Szczegółowe informacje


Konkurs Dolnośląskiego Klubu Kapitału "Młode Talenty"

W imieniu Prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. inż. E. Cibisa informujemy o konkursie Dolnośląskiego Klubu Kapitału "Młode Talenty", który jest przeznaczony dla studentów i doktorantów i odnosi się do następujących kategorii: sukces naukowy, sukces w zakresie innowacji, sukces artystyczny, sukces w zakresie działalności społecznej, sukces sportowy, sukces w zakresie działalności przedsiębiorczej.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie zachęcamy do zapoznania się z:

 1. Pismem przewodnim Prezydenta Dolnośląskiego Klubu Kapitału "Młode Talenty"
 2. Regulaminem Konkursu
 3. Ankietą Zgłoszeniową
 4. Folderem z pierwszej edycji Konkursu

Dokumenty należy składać do 9 lutego 2018 r. w Dziekanacie (pokój 59)


IV Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku"

W imieniu organizatorów - Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszamy doktorantów oraz młodych pracowników naukowych na IV Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku", które odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.
Szczegółowe informacje


Konferencja naukowa nt. Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego - bariery i wyzwania

23 listopada 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się konferencja naukowa nt. Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego - bariery i wyzwania. Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy.
Ulotka informacyjna.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej PTE w Bydgoszczy: http://pte.bydgoszcz.pl/konferencje/zrownowazony-rozwoj-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-bariery-i-wyzwania/formularz-zgloszeniowy/


FIKUSZ - konferencja organizowana przez Uniwersytet Óbuda - Keleti

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Uniwersytet Óbuda - Keleti. Spotkanie służyć ma prezentacji wyników badań naukowych i wymianie poglądów Młodych Naukowców z całego świata, którzy reprezentują różne dyscypliny nauki. Językiem konferencji jest język angielski
Szczegółowe informacje:


Nowe wyzwania dla polskiej nauki - Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców

W imieniu Organizatorów zapraszamy Doktorantów na konferencję dla Młodych Naukowców. Motywem przewodnim konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie jakie nowe wyzwania stoją przed młodymi naukowcami? Rekrutacja trwa do 20 października 2017 r. Szczegółowe informacje można znaleźć klikając na poniższy link:
http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2017
Plakat:
Komunikat:
Karta zgłoszeniowa:


Program START - dla najzdolniejszych młodych badaczy

Od 15 września do końca października młodzi uczeni mogą składać wnioski w programie START (konkurs 2018). Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2018 r. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1987 r. bez względu na dzień i miesiąc.
Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/ ; https://www.youtube.com/watch?v=EHTGI2rCL_s
Regulamin Programu
Instrukcja Programu START
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


NCN - konkurs PRELUDIUM 14 dla osób rozpoczynających karierę naukową

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursu PRELUDIUM. Konkurs PRELUDIUM 14 jest przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 60, 120 lub 180 tys. zł. W bieżącej edycji budżet konkursu wyniesie 40 mln zł.: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14
Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) do 15 grudnia 2017 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 15 czerwca 2018 r. Więcej informacji na: www.ncn.gov.pl


Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony - Ogólnopolska konferencja naukowa

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa na Ogólnopolską konferencję naukową nt. "WSPÓŁCZESNA EKONOMIA A ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY" organizowaną przez Katedrę Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22.09.2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120 53-343 we Wrocławiu. Celem konferencji jest przedstawienie i próba oceny wkładu współczesnej ekonomii do dyskusji nad problemami interpretacji i stymulowania trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Przewiduje się sześć obszarów problemowych:

 1. Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju w ekonomii i w innych naukach społecznych.
 2. Współczesna myśl ekonomiczna w kształtowaniu idei i wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju.
 3. Polityka gospodarcza i inne obszary regulacji a zrównoważony rozwój.
 4. Strategie rozwoju gospodarczego a idea zrównoważonego rozwoju.
 5. Przemiany i procesy we współczesnej gospodarce w świetle zasad trwałości rozwoju.
 6. Oddziaływanie postępu technicznego i innowacji na równoważenie procesów społeczno-gospodarczych.

Organizacja konferencji jest powiązana z ogólnopolską konferencją naukową: "Nauki Ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy", odbywającą się w dniach 20-21.09.2017 z okazji uroczystości obchodów 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych. W dniu 21 września 2017 r. będzie możliwość uczestniczenia w konferencji tematycznej pt. "Kryzysy ekonomiczne w gospodarce światowej". www.70latwne.ue.wroc.pl Artykuły pokonferencyjne ukażą się w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10 punktów) w 2017 r.
Karta zgłoszeniowa oraz informacje o konferencji do pobrania:
Przewodniczący Komitetu organizacyjnego
dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE
karol.kociszewski@ue.wroc.pl
Sekretariat konferencji:
inż. Beata Bielecka
Katedra Ekonomii Ekologicznej
53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, bud. B ,pokój 206
tel. (071) 36-80-177 (sekretariat)
beata.bielecka@ue.wroc.pl
Formularz należy wysłać elektronicznie na adres: beata.bielecka@ue.wroc.pl lub w formie papierowej na adres sekretariatu konferencji do dnia 15.06.2017 r.


Preludium 13 - konkurs na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora

Przypominamy o trwającym konkursie na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Wnioski w konkursie PRELUDIUM 13 powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na "wysłany".
Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 13 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu. W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.
Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej dokumentacji: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13


Konferencja "Młodzi Naukowcy Euroregionu Nysa"

W imieniu Organizatorów pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich naszych Doktorantów na Konferencję Młodych Naukowców Euroregionu Nysa, która odbędzie się 11 maja 2017 r. w sali Rady Wydziału (sala nr 9, budynek H) przy ul. Kochanowskiego w godzinach 9.30 - 15.00. Językiem konferencji jest język angielski.
Szczegółowe informacje:.


Konferencja Naukowa pt. "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce - energetyka konwencjonalna w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego"

Katedra Gospodarki Regionalnej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXV Konferencji Naukowej pt. "GOSPODARKA LOKALNA I REGIONALNA W TEORII I PRAKTYCE - ENERGETYKA KONWENCJONALNA W KONTEKŚCIE ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO" (GLiR 2017) która odbędzie się w dniach 20-22 września 2017 roku w Hotelu "Rychło" w Bogatyni. Jubileuszowa Konferencja GLiR 2017 będzie połączona z uroczystymi obchodami 55-lecia działalności PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów oraz 70-lecia PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą Konferencją i zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie jej idei wśród reprezentantów środowisk naukowych, lokalnych i regionalnych struktur samorządowych oraz przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń zainteresowanych problemami rozwoju lokalnego i regionalnego.

Informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem http://glir2017.ue.wroc.pl/


Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Finansów i Rachunkowości na Wydziale, Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą relacjom między finansami i rachunkowością a zrównoważonym rozwojem.
Konferencja organizowana jest począwszy od 2013 roku cyklicznie - raz w roku w kwietniu - w ramach wspólnej inicjatywy Katedry Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedry Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. V edycja Konferencji odbędzie się w na terenie Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 24-26 kwietnia 2017 roku.
Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w Konferencji wszystkich, którzy mają świadomość ogromnego znaczenia zrównoważonego rozwoju dla pomyślności społeczeństw, krajów, gospodarek i świata oraz chcą aktywnie działać na rzecz jego utrwalania i pogłębiania, w szczególności poprzez doskonalenie finansów i rachunkowości.
Informacje na temat Konferencji - dostępne pod adresem www.ezit.ue.wroc.pl/kfir/FIR2017 (zaproszenie)

Konferencja nt. " Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych"

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego UE we Wrocławiu organizuje konferencję nt.: Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W ramach konferencji organizatorzy proponują atrakcyjną ofertę uczestnictwa dla doktorantów.

Szczegóły w załączonym pliku


Seminarium Naukowe "Młodzi naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska"

Szanowni Doktoranci,

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym "Młodzi naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska", które odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 roku na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Seminarium obejmowało będzie dwa dni robocze, podczas których młodzi naukowcy: studenci studiów I i II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich będą mogli wygłosić referaty, zaprezentować plakaty i w trakcie dyskusji panelowych podzielić się wynikami indywidualnych lub zbiorowych analiz i badań związanych z planowanymi lub realizowanymi inicjatywami związanymi z rozwojem ekonomicznym i społecznym Województwa Dolnośląskiego. Istotnym elementem spotkania będzie prezentacja nisz rynkowych zidentyfikowanych przez studentów i doktorantów.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu:

 1. Zwiększenie zaangażowania młodzieży w rozwój Regionu Dolnego Śląska.
 2. Integrację środowiska naukowego na rzecz rozwoju ekonomiczno-społecznego Województwa Dolnośląskiego.
 3. Propagowanie wiedzy na temat ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów rozwoju Dolnego Śląska.

Jako organizatorzy liczymy na Państwa udział podczas dwudniowego seminarium, gdzie pracę naukową zechcemy połączyć z atmosferą sprzyjającą integracji środowiska Młodych Naukowców.

Szczegółowe informacje dotyczące seminarium naukowego znajdują się na stronie Seminarium Naukowego "Młodzi naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska"

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłasza VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne w serwisie internetowym pod adresem: www.knf.gov.pl w zakładce CEDUR
pismo
plakat
Regulamin Konkursu
Zarządzenie


Preludium 13 - konkurs na projekty badawcze

W terminie od 15 marca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Preludium 13, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl.
Konkurs Preludium 13 na projekty badawcze, przeznaczony jest dla osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
60 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
120 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
180 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Zespół zbudowany do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 13 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu (https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13).


Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Nauka i biznes-wyzwania XXI wieku

W imieniu Organizatorów informujemy, że w dniu 25.03.2017 r w Olsztynie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa kierowana do studentów, doktorantów, doktorów i osób związanych z biznesem. Konferencja podzielona będzie na panele dyskusyjne:
Panel I - Nauka obejmował będzie zagadnienia związane tylko z nauką, czyli obecne zagadnienia/ prace badawcze nad którymi pracują doktoranci z różnych dziedzin nauki
Panel II - Biznes dotyczył będzie zagadnień związanych z wykorzystaniem nauki w biznesie w różnych dziedzinach
W ramach konferencji przewidziane są dwa szkolenia:
1. Monografia współautorska a wieloautorska
2. Źródła finansowania badań naukowych dla doktorantów
Terminarz konferencji:
Olsztyn -25.03.2017
do 18 marca 2017 - przesłanie karty zgłoszeniowej na konferencję
do 15 marca 2017 - przesłanie artykułu. ARTYKUŁ PRZESŁANY PÓŹNIEJ ZOSTANIE OPUBLIKOWANY Z OPÓŹNIENIEM. ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W MAJU.
do 17 marca 2017 - dokonanie opłaty konferencyjnej
do 20 marca 2017 - przesłanie prezentacji swojego wystąpienia w PowerPoint lub pliku pdf z posterem
20 marca 2017 - przesłanie harmonogramu konferencji
W zakres opłaty konferencyjnej wchodzi:
wystąpienie z referatem, posterem;
wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za wygłoszenie referatu;
wydanie certyfikatu uczestnictwa w konferencji za zaprezentowanie posteru;
wydanie certyfikatu za najlepszy referat/poster;
certyfikaty szkoleniowe;
przerwy kawowe z przekąskami i uroczysty obiad;
materiały konferencyjne;
publikacja artykułu
Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin: nauki: inżynieryjne, społeczno-ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne i inne.
Opłaty
319 zł - opłata za czynny udział w konferencji dla 1 osoby (wygłoszenie referatu/ posteru + publikacja artykułu)
50 zł - opłata za zaprezentowanie dodatkowego referatu lub posteru
249 zł - opłata za bierny udział w konferencji + publikacja artykułu
224 zł - opłata za bierny udział w konferencji
219 zł - opłata za publikację artykułu bez udziału w konferencji
229 zł - opłata za czynny udział w konferencji bez publikacji artykułu
Szczegóły na: www.4intellect.com
Plakat
Zgłoszenia: biuro@4intellect.com
Tel: 692345203
Tel: 661065822


XV Międzynarodowa konferencja naukowa "Strategic Management in Private Enterprises and Public Entites"

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ma zaszczyt zaprosić na: XV "Strategic Management in Private Enterprises and Public Entites" organizowaną w ramach projektu Internattional Week 2017. Konferencja odbędzie się w Siedlcach 8 maja 2017 r.
Szczegółowe informacje:
zaproszenie
formularz zgłoszenia
szablon artykułu


VI edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

W imieniu Organizatorów uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.
Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r. upływa 16 sierpnia 2017 r.
Wszelkie informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR - link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_6_edycja.html


Współczesne zarządzanie w dynamicznym otoczeniu - II seminarium naukowe z cyklu "Nauka na start"

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w II Seminarium Naukowym z cyklu "Nauka na Start" pt. "Współczesne zarządzanie w dynamicznym otoczeniu", które odbędzie się w Łodzi, 4 kwietnia 2017 roku. Spotkanie organizowane jest przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej we współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz z Wydziałem Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Formuła seminarium zakłada możliwość zaprezentowania koncepcji prac awansowych oraz wyników dotychczasowych badań przez doktorantów i młodych pracowników nauki. Ważnym punktem spotkania jest również możliwość realnego przedyskutowania pojawiających się wątpliwości i problemów naukowych. W ramach seminarium zorganizowane zostaną ponadto warsztaty na temat przygotowywania wniosków o projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Organizatorzy zapraszają do zgłaszania wystąpień w sesjach: habilitacyjnej, doktorskiej lub badawczej. Istnieje również możliwość udziału bez wystąpienia poprzez zaangażowanie w dyskusję naukową.
Zgłoszeń należy dokonywać do 10.03.2017 poprzez stronę: www.naukanastart.matejun.pl . Udział jest bezpłatny, jednak z uwagi na jednodniową formułę seminarium liczba uczestników jest ograniczona.
Szczegóły w ulotce informacyjnej


IV Ogólnopolska Logistyczna Konferencja Naukowa "Aspekty Logistyczne w biznesie"

19 kwietnia 2017 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbędzie się IV Ogólnopolska Logistyczna Konferencja Naukowa "Aspekty Logistyczne w biznesie"
Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału i prelekcji artykułów.
Celem konferencji jest podjęcie debaty oraz wymiany doświadczeń w zakresie czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. W ramach referatów oraz debaty plenarnej zostaną podjęte próby określenia głównych czynników (m.in. gospodarczych, technologicznych), które wpływają na rozwój logistyki i związanych z nią działań gospodarczych. Podjęta dyskusja dotyczyć będzie nie tylko przedsiębiorstw z branży TSL, ale również przedsiębiorstw, w których zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych (zarówno organizacyjnych jak i technicznych) przyczynia się do uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenia efektywności podejmowanych działań. Istotny element konferencji stanowić będzie udział praktyków biznesowych, co będzie niepowtarzalną okazją do wymiany poglądów oraz wypracowania wspólnych wniosków przez środowisko zarówno naukowe, jak i biznesowe.
Główne tematy Konferencji obejmują, ale nie są ograniczone do zagadnień z następujących obszarów:

Podstawowe informacje:
Termin: 19 kwietnia 2017
Czas trwania: 1 dzień
Koszt uczestnictwa: 300 PLN
Publikacja: Planowane jest wydanie monografii lub publikacja artykułów (w angielskiej wersji językowej) w Czasopiśmie WSB "Forum Scientiae Oeconomia" (7 pkt. w 2016 roku na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Część B)
Artykuły zostaną opublikowane pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji.
Miejsce:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Język konferencji:
Język obowiązujący na konferencji: polski/angielski
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy umieszczono pod adresem strony:
http://www.wsb.edu.pl/konferencjalogistyczna


Specjalista/starszy specjalista/główny specjalista ds. ewaluacji i analiz - oferta pracy w NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do 17 stycznia 2017 r. oczekuje na kandydatów gotowych realizować misję Centrum w ramach stanowiska specjalista/starszy specjalista/główny specjalista ds. ewaluacji i analiz.
Szczegóły dotyczące oczekiwań i zakresu kompetencji: http://www.ncbr.gov.pl/bip/praca-w-ncbr/oferty-pracy/oferty-pracy/art,252,specjalista-starszy-specjalista-glowny-specjalista-ds-ewaluacji-i-analiz,0.html


Wyzwania dla gospodarek i organizacji XXI wieku - e-konferencja

Informujemy, że w dniu 17 marca 2017 roku będzie realizowana w systemie internetowym (e-konferencja) nt. "Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku". Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz publikację).
Zgłoszenia udziału przyjmowane są (za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www Konferencji http://wyzwania.kzkl.eu/ - poniżej bezpośredni link do formularza) do 3 marca 2017 r., pełne teksty referatów (sformatowane zgodnie z szablonem edytorskim udostępnionym na stronie www Konferencji) - również do 3 marca 2017 r. (termin nie może ulec przesunięciu, gdyż prace referentów, zakwalifikowane do prezentacji - muszą być dostępne w systemie przed rozpoczęciem Konferencji). Teksty referatów należy wysłać poprzez zakładkę "Wyślij plik" (po wpisaniu hasła dostępowego do systemu wygenerowanego podczas rejestracji uczestnika) oraz przesłać na adres e-mail: kontakt@wyzwania.kzkl.eu.
Po uzyskaniu pozytywnych recenzji zgłoszone prace zostaną opublikowane w przygotowywanej recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim (4 punkty w punktacji MNiSW - rozdział w monografii). Można także wybrać formę uczestnictwa w konferencji bez konieczności przygotowania referatu. Uczestnicy i osoby referujące otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencji.
Konferencja ta, jak tradycyjna, będzie składała się z sesji, na których rozpatrywane będą zbieżne tematycznie referaty. W tym czasie osoby referujące powinny odpowiadać na pytania pojawiające się ze strony innych uczestników, a pozostałe osoby oczywiście zachęcamy do zadawania pytań. Liczba sesji będzie uzależniona od liczby chętnych do przygotowania referatu. Każda sesja trwać będzie godzinę.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej http://wyzwania.kzkl.eu/ i załączonej ulotce ulotka
Formularz zgłoszeniowy: http://wyzwania.kzkl.eu/?a=1/41//42&b=100/34&c=9/2
Szablon edytorski: http://www.wyzwania.kzkl.eu/?a=100/37/11&c=9/2


Konferencja naukowa pt. Młodzi Nauki część II, nauki interdyscyplinarne

24 lutego 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ II, nauki interdyscyplinarne. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też podejmowane będą aktualne tematy naukowe z różnych dziedzin badań naukowych.
Oddział centrum Doradztwa w Krakowie ma swoją siedzibę na Kazimierzu, który jest historyczną dzielnicą Krakowa. Ośrodek jest zlokalizowany blisko centrum miasta (5 minut pieszo) w niedużej odległości od zamku królewskiego na Wawelu (3 minuty pieszo). Więcej informacji w załącznikach.
zaproszenie na konferencję 24.02.2017r
wymogi redakcyjne monografia 24.02.2017r
karta zgłoszeniowa Kraków 24.02.2017r

XIII konferencja STRATEGIE 2017: "Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy"

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizatorów serdecznie zapraszamy na XIII konferencję STRATEGIE 2017: "Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy", której motywem przewodnim jest temat "Współczesne trendy w zarządzaniu i w technologiach informacyjnych". Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2017 w Ustroniu (zaproszenie)
Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące grupy zagadnień:
- zarządzanie rozwojem nowych produktów i innowacjami, zarządzanie projektami,
- wspomaganie decyzji w naukach o zarządzaniu i w ekonomii,
- technologie informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji i kształtowanie strategii,
- modele i metody ilościowe wspomagające podejmowanie decyzji i kształtowanie strategii.
Referaty zostaną opublikowane po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej seria Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, Lista B czasopism punktowanych MNiSW, obecnie 11 pkt. Planowane jest wydanie dwóch zeszytów naukowych. Jeden przed terminem konferencji, drugi pokonferencyjny.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: http://www.woiz.polsl.pl/strategie


IV Ogólnopolska Konferencja Plakatowa nt. "Marketing i Zarządzanie"

Katedra Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Plakatowej pt. "MARKETING I ZARZĄDZANIE". Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r., w godz. 11:00 - 15:00 na terenie Uczelni - w Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Biblioteka Główna, budynek W).
Szczegółowe informacje o konferencji:
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Zaproszenie na konferencję Marketing i Zarządzanie 2016
Wskazówki i instrukcja przygotowania plakatu
PLAKAT WZORCOWY
PLAKAT WZORCOWY (II Międzynarodowa Konferencja Plakatowa 2013)

Konferencja Naukowa pt. " Globalne i lokalne strategie logistyczne"

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt. " Globalne i lokalne strategie logistyczne", która odbędzie się w dniach 22-24 października 2017 r. w Jeleniej Górze.
Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne są na stronie internetowej pod adresem : http://zsil.ae.jgora.pl/pl/konferencja-2017


Programy Fullbrighta - zaproszenie na prezentację

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza Doktorantów na prezentację dotyczącą programów Fulbrighta plakat


Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza - weź udział i wygraj staż w Londynie

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2016 r. (rozpoczęcie w piątek o godz. 14:00, zakończenie w niedzielę o 16:30) w Warszawie. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy studentów na temat najważniejszych zagadnień współczesnej ekonomii, dyskusja o bieżących problemach ekonomicznych, politycznych i prawnych oraz inspiracja do zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także włączenie się w działania i realizację misji FOR.
Aby wziąć udział w konkursie należy napisać pracę na jeden z poniższych tematów:

 1. UE na straży wolności gospodarczej i konkurencji w Europie. Studium przypadku.
 2. Biurokracja nie jest receptą na rozwój gospodarczy i innowacyjność. Studium przypadku.

Pracę należy przesłać na specjalnym formularzu do 31 października 2016 r.
Osoby, które uczestniczyły już w seminarium JSLB, nie mogą ponownie wziąć w nim udziału. Nagrodą specjalną jest trzytygodniowy letni staż (lipiec/sierpień 2017 r.) w Institute of Economic Affairs w Londynie (z opłaconymi kosztami przelotu i zakwaterowania). Trzydziestu najlepszych autorów zostanie zaproszonych na weekendowe seminarium prowadzone przez wybitych ekspertów.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://www.for.org.pl/pl/Jesienna-Szkola-Leszka-Balcerowicza-2016

Plakat

Weź udział w Jesiennej Szkole Leszka Balcerowicza


Platforma Web of Science - bezpłatne szkolenia od Thomson Reuters (październik 2016 r.)

Firma Thomson Reuters zaprasza na październikowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących poruszania się po platformie Web of Science, poprawiania błędów oraz brakujących cytowań, identyfikowania najbardziej wpływowych instytucji, krajów i publikacji. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.
Szczegółowy plan szkoleń: http://www.granty-na-badania.com/2016/10/pazdziernikowe-bezpatne-szkolenia-dla.html#.V_K84MlPPfc .

II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy

28.10.2016r. we Wrocławiu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy, nad którą honorowy patronat objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Udział w konferencjach Innowacyjni Naukowcy wiąże się z:
Każdy z uczestników konferencji otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa, a osoby decydujące się na wygłoszenie referatu lub przedstawienie posteru mogą również liczyć na uwzględnienie afiliacji w certyfikacie.

Zapisy na II Ogólnopolską Konferencję Innowacyjni Naukowcy kończą się 14.10.2016 r. Formularz rejestracyjny do pobrania
Szczegóły na stronie www.innowacyjninaukowcy.pl oraz pod adresem konferencja@innowacyjninaukowcy.pl.

Semestralne stypendia GFPS na studia w Niemczech

Do 31 października 2016 r. studenci i doktoranci, którzy chcieliby wyjechać na semestralne stypendium do Niemiec, mogą składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru letniego 2017 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do 580 euro.

Stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Zgodnie z wymaganiami organizatorów konkursu, od kandydatów na stypendium wymagana jest znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. Do składania wniosków zaproszone są także osoby, które są chętne do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

Wnioskodawcy mogą wskazać do trzech ośrodków akademickich, w których chcieliby przebywać na stypendium. GFPS umożliwia studiowanie w następujących niemieckich miastach: Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Franfurt nad Menem, Frankufurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar.

http://www.gfps.pl/pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-stypendia/
http://www.gfps.pl/pl/info/

III Konferencja Młodych Naukowców "Współczesne Uwarunkowania Zarządzania Środowiskiem 2016" 3-4 listopada 201

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Towarzystwo Naukowe Jakość i Środowisko oraz Studenckie Koło Naukowe "Oikos" zapraszają do udziału w: III Konferencji Młodych Naukowców "Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem - 2016" Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2016 r. w Karpaczu.
Bliższe informacje znajdują się na stronie: http://journalqe.com/konferencje--pl.html.

Nabór wniosków w ramach konkursu PRELUDIUM 12

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 78/2016 z dnia 8 września 2016 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl.
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium12

Warsztaty "Pisanie artykułów naukowych"

Centrum Promocji Informatyki zaprasza na warsztaty, które są skierowane do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie publikowania naukowego.

Warsztaty będą wartościowe zarówno dla początkujących autorów piszących swoje pierwsze artykuły naukowe, jak i dla osób posiadających w dorobku kilka publikacji, ale pragnących pisać bardziej skutecznie.

Tematyka warsztatów będzie dotyczyła pisania artykułów naukowych, organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.

Szczegóły:

http://www.granty-na-badania.com/2016/09/cpi-oferta-pazdziernikowych-szkolen-dla.html
http://cpi.com.pl/imprezy/2016/pan/formularz_pr10.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

Diamentowy Grant

Konkurs Diamentowy Grant ogłasza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to konkurs na projekty badawcze.

Celem programu jest stworzenie możliwości rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, prowadzącym badania naukowe tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Absolwent lub student prowadzący pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania przez uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu, będzie miał warunki do wcześniejszego przygotowania rozprawy doktorskiej.

Informacje o kolejnych edycjach konkursu dostępne są na stronie MNiSW

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/diamentowy-grant/

Nowe regulacje dotyczące NCN i procedur rygorowych

NCN - nowe procedury

Przewodnik po konkursach dla młodych naukowców

Przewodnik

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem