Zasady rekrutacji na studia stacjonarne

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022 na kierunki realizowane w Filii w Jeleniej Górze

Zasady ubiegania się o dodatkowe punkty rekrutacyjne Kandydatów z niepełnosprawnością

oraz Kandydatów będących pełnymi sierotami

Na podstawie Uchwały NR R.0000.89.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022 oraz Uchwały NR R.0000.37.2019 w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

 stopień niepełnosprawności  studia I stopnia  studia II stopnia
 znaczny  40 pkt.  25% max liczby punktów
 umiarkowany  25 pkt.  15% max liczby punktów
 lekki  10 pkt.  10% max liczby punktów

1. Kandydaci z niepełnosprawnością posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą na swój pisemny wniosek skierowany do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, ubiegać się o przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Punkty te są przyznawane w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynoszą odpowiednio:

2. Kandydaci będący pełnymi sierotami mogą na swój pisemny wniosek złożony do właściwej Komisji Rekrutacyjnej ubiegać się o dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Podpisane wnioski w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy składać za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – przesyłając je w formie skanu.

Podstawa prawna: 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem