Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze

Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze

Na specjalności tej pogłębisz wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zaawansowanych metodach analizy rynkowej, ekonomicznej, finansowej i metodach analizy porównawczej do diagnozowania i prognozowania krajowych międzynarodowych procesów gospodarczych. Nauczysz się jak skutecznie i efektywnie podejmować decyzje ekonomiczne oraz oceniać ich skutki również w kontekście wpływu otoczenia międzynarodowego na podmioty krajowe. Wykształcisz umiejętności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i partycypacji w tym procesie, rozwiniesz umiejętność oceny i analizy wielkości mikro- i makroekonomicznych oraz ich wykorzystania do podejmowanych decyzji gospodarczych.

Na firmę oddziałuje otoczenie, poznasz więc współczesne systemy ekonomiczne oraz problemy wzrostu i rozwoju gospodarczego, główne czynniki kształtujące sytuację na rynku kapitałowym, kursy akcji spółek oraz podstawowe metody analizy i wyceny akcji spółek giełdowych. Poznasz również główne czynniki i procesy ekonomiczne wpływające na stopy zwrotu, ryzyka inwestycji w nieruchomości, towary, udziały w przedsięwzięciach biznesowych oraz rzeczowe aktywa trwałe i podstawowe metody analizy i oceny projektów inwestycyjnych. Będziesz miał wiedzę dotyczącą specyfiki rynków akcji na tle innych rynków finansowych, wpływu: sytuacji makroekonomicznej i branżowej oraz poszczególnych spółek na rynki akcji i notowania spółek. Nabędziesz umiejętności oceny atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych oraz budowy portfeli inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem inwestycji alternatywnych.

Wiesz, że w procesie gospodarowania najważniejszy jest człowiek, a Ty poznasz tajniki procesu zarządzania ludźmi, rekrutacji, motywowaniu i kierowaniu ludźmi w organizacji. Będziesz świadomy profesjonalnych usług doradczych, na co pozwoli pogłębiona wiedza z zakresu gromadzenia, przetwarzania, pomiaru i analizy danych głównych kategorii zarządzania personelem oraz pozyskiwania danych i informacji niezbędnych w doradztwie gospodarczym, w tym finansowym. Zgłębisz rolę współczesnego rynku pracy oraz uwarunkowań zatrudnienia w gospodarce XXI wieku. Będziesz gotowy projektować badania zjawisk i procesów gospodarczych, właściwie określać zadania analityczne, dobierać i stosować metody ich realizacji do grupowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji gospodarczych.

To My otwieramy Ci świat możliwości w ekonomii

Przedmioty:

  • Doradztwo biznesowe
  • Firma globalna z symulacją Market Place
  • Ryzyko w biznesie
  • Ocena projektów biznesowych
  • Statystyczne wsparcie decyzji menedżerskich
  • Doradztwo personalne
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem