Menedżer logistyki i łańcucha dostaw

Menedżer logistyki i łańcucha dostaw

Specjalność Menedżer Logistyki i Łańcucha Dostaw skierowana jest zarówno do studentów pragnących kontynuować naukę w zakresie logistyki, jak i do tych, którzy pragną zmienić profil swoich zainteresowań naukowych i zawodowych.

Program specjalności opracowany został we współpracy z doświadczonymi praktykami w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw i ma charakter zarówno aplikacyjny, jak i teoretyczny.

Specjalność zainteresuje osoby pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie koncepcji, metod i narzędzi wspomagających w sposób efektywnych i sprawny zarządzanie przepływem zasobów materialnych i informacji z nimi związanych od wydobycia surowców od ostatecznego klienta. Uniwersalny program specjalności umożliwia budowanie kompetencje menedżerskich, zarówno w obszarze logistyki, jak również zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania efektywnością czy controllingu i nowoczesnego marketingu w łańcuchu dostaw.

Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach menedżera łańcucha dostaw w dużych korporacjach handlowych, produkcyjnych i usługowych, jak również kierownika, czy menedżera ds. logistyki w małym i średnim przedsiębiorstwie. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają również podstawy do pełnienia funkcji eksperta, konsultanta, doradcy i nauczyciela.

Nauka na tej specjalności pozwala zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne między innymi w zakresie projektowania i analizowania łańcuchów dostaw, wyboru i wdrażania strategii łańcucha dostaw czy zastosowania najnowszych technologii informacyjnych i informatycznych.

Zajęcia na specjalności Menedżer Logistyki i Łańcucha Dostaw mają w dużej mierze charakter praktyczny i wykorzystują nowoczesne metody kształcenia (systemy informatyczne, gry decyzyjne i strategiczne, projekty, udział w badaniach naukowych, itp.).

Studia podjęte na specjalności Menedżer Logistyki i Łańcucha Dostaw pozwalają rozwinąć kompetencje społeczne poprzez pracę w grupach, realizację projektów, udział w wizytach studyjnych oraz aktywność w kole naukowym LOGRIT.

Program kształcenia na specjalności Menedżer Logistyki i Łańcucha Dostaw jest stale doskonalony poprzez konsultacje z absolwentami Wydziału oraz ekspertami z dziedziny zarządzania łańcuchem dostaw.

Przedmioty:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem