Menedżer procesów

Menedżer procesów

Studia na specjalności MENEDŻER PROCESÓW umożliwiają zdobycie aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie: modelowania procesów biznesowych, identyfikacji oraz analizy i oceny ryzyk operacyjnych w działalności przedsiębiorstwa, przygotowania i wizualizacji różnego typu raportów z działalności organizacji. Absolwenci specjalności posiadają umiejętność całościowego i interdyscyplinarnego rozumienia i stosowania podejścia procesowego w praktyce. Podczas studiów nabywają i doskonalą zdolności analitycznego myślenia oraz umiejętności wyciągania wniosków niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Potrafią pełnić rolę lidera, a także pracować w zespole realizującym projekty doskonalące. Zakres powierzanych im w przedsiębiorstwach zadań obejmuje, m.in.: kształtowanie relacji z klientami i dostawcami, doskonalenie prowadzonej działalności, a także tworzenie, wprowadzanie oraz monitorowanie przestrzegania standardów działania (np. procedur produkcji lub świadczenia usług). Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte podczas studiów sprzyjają rozwojowi oraz szybkiej ścieżce awansu zawodowego.

Nasza specjalność zapewnia pogłębione kontakty z praktyką (wizyty studyjne, spotkania z ekspertami) oraz nauką (udział w konferencjach, badaniach oraz projektach). Prowadząc zajęcia duży nacisk kładziemy na stworzenie odpowiedniej atmosfery, opartej na wzajemnym szacunku i otwartości, która sprzyja twórczej pracy oraz zdobywaniu wiedzy.

Planuj i doskonal procesy biznesowe!

Przedmioty:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem