Opłaty za studia

GENERATOR KONTA

Rok akademicki 2023/2024

  • ZARZĄDZENIE NR 68/2023 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia studenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik 1 – O Ś W I A D C Z E N I  S T U D E N T A będącego obywatelem polskim o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik 2 – O Ś W I A D C Z E N I E  S T U D E N T A będącego cudzoziemcem o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik 3 – O Ś W I A D C Z E N I E  S T U D E N T A będącego obywatelem polskim o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu po wznowieniu studiów
Załącznik 4 – O Ś W I A D C Z E N I E  S T U D E N T A będącego cudzoziemcem o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu po wznowieniu studiów

  • ZARZĄDZENIE NR 65/2023 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)

Rok akademicki 2022/2023

  • ZARZĄDZENIE NR 157/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)

Rok akademicki 2021/2022

  • ZARZĄDZENIE NR 49/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, z wyłączeniem studiów Executive Master of Business Administration (EMBA)

Rok akademicki 2020/2021

  • ZARZĄDZENIE NR 147/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 09 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez obywateli polskich studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz zarządzenie nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców

Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2016/2017


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem