Ogłoszenia dla studentów

Spotkania z Prodziekanem Filii w sprawie zasad zapisów na specjalności i seminaria dyplomowe – 30.03.22 r. oraz 1.04.2022 r.

https://www.jg.ue.wroc.pl/aktualnosci/6491/spotkania_z_prodziekanem_filii_w_sprawie_zasad_zapisow_na_specjalnosci_i_seminaria_dyplomowe_30_03_22_r_oraz_1_04_2022_r.html#.YjyC2OfMJPY

Szkoła doktorska. Warsztaty IPB dla kandydatów

http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/25346/szkola_doktorska_warsztaty_ipb_dla_kandydatow.html#.YjR-4urMJPY

Zapisy na egzaminy Goethe-Institut - maj/czerwiec 2022

https://www.sjo.ue.wroc.pl/aktualnosci/23609/zapisy_na_egzaminy_goethe_institut_maj_czerwiec_2022.html#.YjRzl-rMJPb

Przywrócenie stacjonarnej formy prowadzenia zajęć od 4.04.2022 r.


Pismo Okólne nr 6/2022 Dziekana Filii z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zasad zapisów na seminaria dyplomowe uruchamiane w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach studiów realizowanych w Filii w Jeleniej Górze

https://jg.ue.wroc.pl/studenci/6484/seminaria_dyplomowe_i_proces_dyplomowania_w_roku_2022_2023.html


Dzień Otwarty dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej – 25 marca 2022


Spotkanie informacyjne Erasmus+ 2022/2023, 15 marca 2022, godzina 14:00, online (data publikacji 11.03.2022)

http://www.international.ue.wroc.pl/studenci/19705/aktualnosci.html

Zapisy na specjalności (data publikacji 10.03.2022)


Pismo Okólne nr 2/2022 Dziekana Filii w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 dla studentów Filii w Jeleniej Górze (data publikacji 20.02.2022)

https://www.jg.ue.wroc.pl/p/pracownicy/komunikaty_i_informacje_dziekana_filii/2022/pismo_okolne_nr_2_2022_dziekana_filii.pdf

Forma prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2021/2022 (data publikacji 9.02.2022)

Zarządzenie nr 23/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022


Zapisy do grup językowych i WF – semestr letni (data publikacji 06.02.2022)

Zapisy do grup językowych i WF - semestr letni


Wykaz zagadnień obowiązujących od dnia 1 czerwca 2022 r. podczas egzaminów dyplomowych na kierunkach studiów realizowanych w Filii w Jeleniej Górze (data publikacji 06.02.2022)


Pismo Okólne nr 1/2022 Dziekana Filii z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu zagadnień obowiązujących od dnia 1 czerwca 2022 r. podczas egzaminów dyplomowych na kierunkach studiów realizowanych w Filii w Jeleniej Górze

Pismo Okólne Kanclerza UEW w sprawie zawieszenia możliwości organizowania spotkań oraz zgromadzeń studenckich na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (data publikacji 02.02.2022)

http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_kanclerza_2022/pismo_okolne_ka_2_2022.pdf


Pismo Okólne Dziekana Filii w sprawie formy i terminów składnia prac dyplomowych… (data publikacji 23.12.2021)

Pismo Okólne Dziekana Filii nr 1/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r w spawie formy i terminów składania prac dyplomowych oraz terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Filii w Jeleniej Górze w roku akademickim 2021/2022

W okresie świątecznym od 24.12.2021 do 02.01.2022 Dziekanat Filii jest nieczynny


Komunikat nr 15/2021 Dziekana Filii (data publikacji 30.09.2021)

Komunikat nr 15/2021 Dziekana Filii z dnia 30 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 dla studentów Filii w Jeleniej Górze


Terminy odbioru legitymacji (data publikacji 29.09.2021)

studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
https://jg.ue.wroc.pl/p/adapciak_2021/termin_odbioru_legitymacji_i_stopien.pdf

studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
https://jg.ue.wroc.pl/p/adapciak_2021/termin_odbioru_legitymacji_ii_stopien.pdf

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym 2021-2022 (data publikacji 2.09.2021.)

https://jg.ue.wr.oc.pl/p/studenci/harmonogram_zjazdow-_zima_-_21-22.pdf

Tryb pracy Dziekanatu w dniach 3-5.06.2021 r. (data publikacji 1.06.2021)

https://jg.ue.wroc.pl/aktualnosci/6313/tryb_pracy_dziekanatu_filii_w_dniach_03_06_2021_05_06_2021.html#.YLZofagzZPa

Godziny dziekańskie w dniu 20.05.2021 r. (data publikacji 12.05.2021)

https://jg.ue.wroc.pl/aktualnosci/6300/godziny_dziekanskie_w_dniu_20_05_2021_r.html#.YJwhMagzZPa


Wyniki zapisów na specjalności uruchamiane w roku akademickim 2021/2022 (data publikacji 27.04.2021)


Aktualizacja informacji o zapisach na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 (data publikacji 27.04.2021)

https://www.jg.ue.wroc.pl/studenci/6257/seminaria_dyplomowe_rozpoczynajace_sie_od_2021_2022.html

Wyniki pierwszej tury zapisów na specjalności (data publikacji 20.04.2021)

Po pierwszej turze zapisów na specjalności na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 uruchomione zostaną:

Na studiach stacjonarnych rok 3, studia I stopnia w ramach kierunku
Ekonomia biznesu i finanse:
  • Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze (EMiDG),
  • Rachunkowość i doradztwo finansowe (RiDF).
Na studiach stacjonarnych rok 3, studia I stopnia w ramach kierunku
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce:
  • Logistyka międzynarodowa (LM),
  • Marketing i komunikacja w biznesie (MiKwB).
Na studiach stacjonarnych rok 2, studia II stopnia w ramach kierunku
Ekonomia biznesu i finanse:
  • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących (RiFPG).
Na studiach stacjonarnych rok 2, studia II stopnia w ramach kierunku
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce:
  • Menedżer logistyki i łańcucha dostaw (MLiŁD),
  • Menedżer marketingu (MM).

Komunikat 7/2021 Dziekana Filii w sprawie praktyk zawodowych (data publikacji 20.04.2021)


Spotkanie z Prodziekanem Filii w sprawie praktyk zawodowych (data publikacji 19.04.2021)


Tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych, składania prac dyplomowych oraz realizacji procesu dyplomowania w trybie zdalnym w Filii w Jeleniej Górze (data publikacji 15.04.2021)


Zaproszenie na konferencję (data publikacji 12.04.2021)

Zaproszenie na XIV Konferencję Młodych Naukowców ACC w Euroregionie Nysa


Terminy zapisów na seminaria dyplomowe (data publikacji 9.04.2021)

Komunikat nr 5/2021 Dziekana Filii z dnia 8 kwietnia 2021 w sprawie zasad zapisów na seminaria dyplomowe uruchamiane w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Terminy i zasady zapisów na specjalności 


Terminy składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021

Komunikat nr 3/2021 Dziekana Filii z dnia 5 marca 2021 w sprawie formy i terminów składania prac dyplomowych oraz terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Filii w Jeleniej Górze w roku akademickim 2020/2021


Zapisy na zajęcia z języka obcego i WF

W dniach od 16.02.2021 (wtorek) od godz. 9:00 do 18.02.2021 (czwartek) do godz. 23:59 przez system USOSweb odbędą się zapisy na zajęcia z języka obcego i WF, które zostaną uruchomione od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

Studenci stacjonarni i niestacjonarni I roku studiów I stopnia powinni zapisywać się do grup językowych na określonych poziomach znajomości języka.

Informacja znajduje się w tabeli na stronie Filii:

Język ANGIELSKI - 1 rok st. niestacjonarne - poziomy języków: Link 1

Języki OBCE - 1 rok st. stacjonarne - poziomy języków: Link 2

Uwaga – osoby zaznaczone na czerwono zostały przydzielone do poziomu odgórnie ze względu na to, że nie wypełniły testu plasującego. Osoby takie powinny skontaktować się ze Studium Języków Obcych (adriana.przybyszewska@ue.wroc.pl).


Procedura zmiany tematu pracy dyplomowej

Szanowni Państwo
Komunikat nr 1/2021 reguluje kwestie związane z ustaleniem i zmianą tematu pracy dyplomowej


Aktualne listy zagadnień na egzamin dyplomowy

Komunikat nr 13/2020 Dziekana Filii z dnia 1 grudnia 2020 w sprawie wykazu zagadnień obowiązujących od dnia 1 marca 2021 r. podczas egzaminów dyplomowych na kierunkach studiów realizowanych w Filii w Jeleniej Górze


Biblioteka Filii UEW ponownie dostępna stacjonarnie 


Office 365 w wersji desktopowej dla studentów, doktorantów i pracowników UEW

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r

W sprawie dalszego przedłużenia terminu ważności legitymacji należy kontaktować się z pracownikami dziekanatu, umawiając spotkanie z wykorzystaniem kalendarza Office 365, instrukcja w poniższym linku. 


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem