ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE UTW

25. 09.2023 r. w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze. W zebraniu, które prowadziła przewodnicząca ustępującej Rady Słuchaczy Teresa Śmiałkowska uczestniczył m.in dr hab. Artur Zaborski, prof. UTW - Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Bolesławcu. Słuchaczka Danuta Jabłońska przedstawiła obszerne  sprawozdanie z działalności ustępującej Rady Słuchaczy z kadencji 2019/2020 – 2022/2023. Słuchacze zostali również poinformowani o sytuacji finansowej naszego uniwersytetu. Sprawozdanie na ten temat przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Mieczysława Michalska.

Po udzieleniu absolutorium ustępującej Radzie Słuchaczy przystąpiono  do drugiej części zebrania w której  odbyło się głosowanie nad składem  Rady Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej na nową dwuletnią kadencję. Spośród 12 kandydatów wyłoniono 8 osób do Rady Słuchaczy. Do Komisji Rewizyjnej kandydowały 4 osoby spośród których wybrano zgodnie z regulaminem 3 osoby. Ukonstytuowanie się nowo wybranej Rady Słuchaczy oraz wybór prezydium i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  odbyło się 27.09.2023r.

Danuta Jabłońska w imieniu ustępującej Rady Słuchaczy  podziękowała słuchaczom za współpracę.

Na zakończenie zebrania głos zabrał Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku -dr hab. Artur Zaborski oraz koordynator UTW Pani mgr Grażyna Witczak.

UDZIAŁ SŁUCHACZY W  SPARTAKIADZIE SENIORÓW ZORGANIZOWANEJ PRZEZ MOSiR W BOLESŁAWCU

Dnia 29.09.2023 r. Grupa słuchaczy  UTW wzięła udział w zmaganiach sportowych  zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu w ramach projektu Prezydenta Miasta Bolesławiec i Bolesławieckiej Rady Seniorów „Aktywność to zdrowie, a zdrowie to szczęście  Bolesławieckie Dni Seniora”. Impreza odbyła się przy ul. Spacerowej w Bolesławcu

UDZIAŁ SŁUCHACZY W OBCHODACH IX BOLESŁAWIECKIEGO DNIA WALKI Z RAKIEM

30.09.2023 r. - na zaproszenie Bolesławieckiego Klubu Amazonek, grupa słuchaczy  UTW wzięła udział  w obchodach  IX Bolesławieckiego Dnia Walki z Rakiem. Obchody rozpoczęły się zbiórką na Pl. Popiełuszki na skwerze przy Pływalni „ORKA”.

Następnie wraz z orkiestrą wymaszerowano we wspólnym korowodzie do Teatru Starego  w którym to wysłuchano wystąpienia dyrektora Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu  na temat rozbudowy, funkcjonowania i prowadzonej diagnostyki w bolesławieckim szpitalu oraz wykładu Pani Janiny Słobodzian- Rakowskiej z Provity, na temat wzajemnej zależności chorób od  sfery psychicznej. Na zakończenie obchodów na scenie teatru z programem artystycznym wystąpiły dzieci z Miejskiego Domu Kultury.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem